Nyttig information

Nyttig information

Børnehuset SnurreToppen er en privat pasningsordning under fritvalgsordningen jævnfør dagtilbudslovens §80, hvor kommunen giver økonomisk tilskud.

Vi har samlet en række informationer, som i forældre kan have brug for. Vi håber i får svar på de spørgsmål i måtte have, ellers kontakt os for yderligere informationer eller forespørgelser. Dette kan i gøre ved at ringe eller skrive sms på tlf. 22638901 eller sende en mail på JJohansen65@gmail.com


Godkendelse

Vi er af Sønderborg kommune godkendt, som privat børnepassere, til at passe 10 børn i vores pasningsordning.


Vores vikarer er godkendt til at passe op til 5 børn hver i vores lokaler, når en af os er syg, skal til læge, tandlæge m.m.

Tavshedspligt

Både vores familie, vikarer og os selv er selvfølgelig underlagt tavshedpligt, omkring alt vedr. de familier, der har sin gang her i hjemmet. Også efter at barnet er stoppet.

Tilsyn

Der vil være min. 7 kommunale tilsyn årligt. Såvel anmeldte, som uanmeldte, for at sikre alles trivsel og sikkerhed i Børnehuset SnurreToppen. Ved disse tilsyn laves en tilsynsrapport.

Pris – Tilskud – Forsikring

2024

Forældres egenbetaling udgør pr. md. i 12 mdr. (incl. feriepenge) kr. 2743,- fra barnet er 24 uger til 3 år.
Tilskud der søges fra kommunen udgør pr. md. kr. 6457,- ind til den md. barnet fylder 3 år
Prisen er kr. 9200,- (egenbetaling + tilskud fra kommunen) som indbetales til vores konto den sidste hverdag i md. forud. (kontonr. fremgår af kontrakten). 
Tilskuddet fra kommunen sættes ind på betalers nem-konto sidste hverdag måneden forud. 

Der betales alle 12 mdr. da det er incl. feriepenge og pladsen kan derfor ikke opsiges pr. 1. juli eller 1. december med mindre barnet fylder 3 år den md. og får tilbudt en børnehaveplads.
Prisregulering varsles 1 mdr. før. Typisk ved årsskiftet i takt med kommunens regulering.
Ved manglende betaling kan vi opsige samarbejdet med 1 dags varsel.

Der ydes ikke hel eller delvis friplads. Der ydes dog søskende rabat efter kommunens gældende regler. 

Yderligere info omkring tilskud fra Sønderborg kommune kan hentes hos  Heidi Hjortnæs,  på pladsanvisningen. Tlf. nr. 88 72 52 65

Forsikring

Det anbefales at i har tegnet en fuldtids ansvars/ulykkes-forsikring til jeres barn, da det er den der skal dække, hvis barnet kommer til skade hos os. Kontakt evt. jeres forsikringsselskab og hør om jeres barn er medforsikret i jeres ansvars/ulykkes-forsikring.

Alt dette er med i prisen

Bleer og Plejeprodukter (selvfølgelig allergivenlige)

 • Salve
 • Pudder
 • Solcreme
 • Vintercreme
 • Vådservietter
 • Skumvaskeklude
 • Spisesmække
 • Stofbleer
 • Håndklæder
 • Vaskeklude

Tandbørste (vi hjælper med tandbørstning ved behov)

Barnevogn/krybbe m. godkendt sele, fluenet, regnslag og voksipose (hvis barnet sover ude)

Sovetelt, samt dyne og sengelinned (hvis barnet sover inde)

3-4 sunde varierede måltider om dagen

Div. udflugter og beskæftigelsesmaterialer

Forældrekaffe m.m. ved div. arrangementer ( sommerudflugt, bedsteforældredag, juletræsfest m.m. )

Jule- fødselsdags- og afskedsgaver

Ved behov, fysioterapi og talepædagog m.m. i nødvendigt omfang, via kommunen.

Vikarordning ved børnepassers sygdom. 

Hvis i hellere vil medbringe jeres egne bleer og cremer må i selvfølgelig gerne det. 

Får dit barn modermælkserstatning eller specialkost skal i selv medbringe dette, samt sutteflaske.


Og som en selvfølge masser af tryghed, omsorg, smil, sjov læring og udvikling.

Dette skal i medbringe

Et sæt skiftetøj fra inderst til yderst efter årstiden (kan ligge her i barnets egen garderobe plads)

Overtøj og fodtøj til alt slags vejr (da vi er ude i al slags vejr)

Sut/nusseklud

Hjemmesko

Kosten i SnurreToppen

Kosten skal være sund og give energi og næring, så barnet kan udvikle sig. Gode kostvaner har betydning for trivsel og sundhed, og risikoen for fødevareallergi mindskes med den rigtige kost.
Kostvaner grundlægges i barndommen og da børnene får en stor del af deres måltider her hos os, er det naturligt at vi tager medansvar for de gode kostvaner.

Måltiderne skal være hyggelige og rare.

Børn er ikke født kræsne, det er noget vi voksne tillægger dem. Børn skal smage alt, også det vi voksne ikke bryder os om. Måske bryder de sig ikke om konsistensen eller smagen første gang de smager det, men det kan de måske tredje eller femte gang de får det tilbudt.
Børn ser hvad vi voksne spiser og gør som os!

Der tilbydes følgende måltider i SnurreToppen

Ca. 8.30 Morgen snack

– brød, boller el. knækbrød m. ost, frugtpålæg el. marmelade (engaaaang imellem pålægschokolade). Hertil serveres vand.

Ca, 10.45 Frokost

– rugbrød, grovbrød el. pita m. f.eks. kødpålæg, æg, makrel, laks, torskerogn, kylling, frikadeller el. middagsrester, samt grøntsager. Hertil servers vand.

Ca. 14.15 Eftermiddagsmad

-brød, knækbrød el. boller, frisk frugt, frugtgrød el. yoghurt m. frugt. Hertil serveres vand.

De børn der kommer tidligt og de børn der går sent hjem får tilbudt en snack som mellemmåltid. F.eks. brød, ostestave el. frugt.
Ved arrengementer som fastelavn, jul, påske o.s.v. overholdes kostpolitikken ikke…..
*Hvis barnet får modermælkserstatning eller specialkost skal i selv medbringe dette.

Åbningstider

Vi er fleksible i forhold til åbningstiderne og aftaler for hvert enkelt barn.
Fortæl hvilke tider i har brug for i forhold til jeres arbejdstider og vi finder ud af om det kan lade sig gøre i.f.t. de andre børns tider og vores arbejdstid.

Ferie/lukkedage for 2023/24

(BEGGE DAGE INCL.)

22. Dec. – 2. Jan. 2024Juleferie
12. – 16. Februar Vinterferie
25. – 27. Marts Påskeferie
8. April Lukkedag
10. MajFredag efter Kr. himmelfartsdag
5. JuniGrundlovsdag/
Farsdag
22. Juli – 13. AugustSommerferie
14. – 18. OktoberEfterårsferie
23. December- 02. Januar 2025Juleferie
10. -14. FebruarVinterferie

Vi holder følgende ferie og lukkedage om året, hvor der ikke er nogen alternativ pasning. Begge dage er incl.

Ved sygdom

Bliver dit barn syg, kan vi ikke modtage det i SnurreToppen. Både af hensyn til de andre børn, men også fordi vi ikke kan give dit barn den fornødne ro og omsorg det har brug for. Dit barn skal være helt rask og feberfri inden det kan møde i SnurreToppen igen. Dog er det ikke feber der afgør om et barn er sygt, men lige så meget dets almene tilstand og barnet skal kunne følge en hverdag hos os. M.h.t. Smitsomme sygdomme hos børn forholder vi os som oftest til Sundhedsstyrelsensvejledning. 

Bliver en af os syg, er der faste vikarer tilknyttet (godkendt af Sdbg. kommune til at passe 5 børn), så i ikke skal finde hurtige alternativer om morgenen.

Opsigelse

Opsigelsesvarslet for begge parter er løbende måned + 1 måned. Skal ske skriftligt og altid til den 1., så modparten har den senest den sidste hverdag i den forgående måned. Der kan ikke opsiges pr. 1. juli og 1. dec. da disse måneder er udbetaling af feriepenge. Med mindre barnet fylder 3 år den måned og får tilbudt en plads i børnehave.

Ovenstående træder i kraft når der er skrevet kontrakt.

Udebliver betaling, ophører pasningsaftalen, og regning på det skyldige beløb vil efter 2 rykkere, blive sendt til inkasso.

Hvis ikke andet er aftalt, regner vi med at jeres barn stopper i den md. barnet fylder 3 år, da det er der det kommunale tilskud falder markant og jeres barn vil få tilbudt en børnehaveplads.

Hvordan i gør

Første møde

Ønsker i en ledig plads i Børnehuset SnurreToppen ringer i til os og aftaler et møde, hvor vi snakker om hverdagen hos os, om gensidige forventninger og om alle de praktiske ting.

Beslutningen

Når i har besluttet jer for en plads, skriver vi en kontrakt, og så kan i søge om tilskud til privat pasningsordning. Kopi af underskrevet kontrakt vedhæftes ved ansøgning. Tilskuddet udbetales forud den sidste hverdag i måneden, og skal søges 1 måned før opstart, for at pladsanvisningen kan garantere rettidig udbetaling.

Hvis i har yderligere spørgsmål hertil kan i rette henvendelse til kontaktperson for private børnepassere på pladsanvisningen:

Heidi Hjortnæs tlf. 88725265

eller mail; hhjr@sonderborg.dk

Kurser

 • Førstehjælp (opdateres efter gældende regler)
 • Observation af småbørn
 • Dagplejerens egenindsigt
 • Organisation og samarbejde
 • Sprog og kultur
 • Børns leg
 • Kostkursus
 • Samarbejde og kommunikation
 • Guitarspil og trommelege for voksne i børnemiljøer 0-5 år
 • Marte Meo
 • Pædagoiske læreplaner
 • DGI instruktørkursus i forældre/barn gymnastik
 • DGI instruktørkursus i puslingegymnastik
 • Almen fødevarehygiejne certifikat
 • Løfteteknik
 • Sprogkursus i dagplejen
 • De særligt sensitive børn
 • Sansemotorik
 • Børn og motoriske vanskeligheder
 • Børn & natur 1 & 2
 • Neuropædagogik
 • Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • Tegn til tale
 • Mindfull dagpleje kursus m. certifikat
 • Børneyogalærer uddannelsen
 • Helteyoga uddannelsen
 • Sanseintegration

Vi arbejder hver dag på at blive bedre og forny vores viden. Vi deltager på relevante kurser og foredrag. Dette vil primært foregå i aftentimerne og weekenderne, så det er til så lidt gene for jer og børnene som muligt.