Læreplan

Læreplan

Dit barn vil i SnurreToppen opleve:

 • Trivsel
 • Udvikling
 • Respekt
 • Nærvær
 • Engagement
 • Venskab
 • Udeliv & natur


Vi arbejder for at dit barn tilegner sig følgende færdigheder:

 • Udvikling af selvhjulpethed
 • Være deltagende og lyttende
 • Have tryghed ved nye udfordringer
 • Forståelse for egne og andres følelser
 • Mulighed for at udfolde sig som en stærk og alsidig person

Vi arbejder ud fra en pædagogisk læreplan indeholdende følgene kompetencer;

Barnets sprog:

 • Sætte ord på følelser, tanker, oplevelser og handlinger
 • Blive god til at tale og fortælle
 • Bruge kropssprog

Krop og bevægelse:

 • Lære sin krop at kende
 • Spise sundt
 • Glæde ved bevægelse

Kulturelle udtryksformer og værdier:

 • Lære om traditioner og højtider
 • Tegne og male
 • Synge og lytte til musik
 • Lære om mønster, farver, figurer og former

Naturen, udeleg og sience:

 • Være god ved dyr og planter og kende forskel på dem
 • Kende årstiderne
 • Udeleg
 • Krible krable
 • Miljø

Barnets personlige udvikling:

 • Barnet lærer at vise og fortælle om sine følelser
 • Blive bedre til det barnet ikke er så god til og endnu bedre til det det er god til
 • Lære at bede om hjælp
 • Lære at vente på tur
 • Får selvtillid

Barnets sociale kompetencer:

 • Være sammen med andre børn og voksne
 • Dele legesager
 • Være en god ven
 • Vise omsorg
 • Give knus og kram

Børnene kan sprogvurderes når de er fyldt 2 år. Til dette anvendes sprogvurderingsskema fra TRAS – Tidlig Registrering Af Sprog.

Ligeledes kan børnenes sansemotoriske færdigheder vurderes ved hjælp af TrasMo skema – Tidlig registrering af sanse Motorik.

Dette gør vi med det formål at fremme tidlig, målrettet indsats, hvis nødvendigt.