Nyttig information

Nyttig information

Børnehuset SnurreToppen er en privat pasningsordning under fritvalgsordningen jævnfør dagtilbudslovens §80, hvor kommunen giver økonomisk tilskud.

Vi har samlet en række informationer, som i forældre kan have brug for. Vi håber i får svar på de spørgsmål i måtte have, ellers kontakt os for yderligere informationer eller forespørgelser. Dette kan i gøre ved at ringe eller skrive sms på tlf. 22638901 eller sende en mail på JJohansen65@gmail.com


Godkendelse

Vi er af Sønderborg kommune godkendt, som privat børnepassere, til at passe 10 børn i vores pasningsordning.


Vores vikarer er godkendt til at passe op til 5 børn hver i vores lokaler, når en af os er syg, skal til læge, tandlæge m.m.

Tavshedspligt

Både vores familie, vikarer og os selv er selvfølgelig underlagt tavshedpligt, omkring alt vedr. de familier, der har sin gang her i hjemmet. Også efter at barnet er stoppet.

Tilsyn

Der vil være min. 6 kommunale tilsyn årligt. Såvel anmeldte, som uanmeldte, for at sikre alles trivsel og sikkerhed i Børnehuset SnurreToppen. Ved disse tilsyn laves en tilsynsrapport der hænges op til forældrenes orientering.

Pris – Tilskud – Forsikring

2020

Forældres egenbetaling udgør pr. md. i 12 mdr. (incl. feriepenge) kr. 2275,- fra barnet er 24 uger til 2 år og 8 mdr.
Tilskud der søges fra kommunen udgør pr. md. kr. 6075,- ind til den md. barnet fylder 2 år og 9 mdr. 
Prisen er kr. 8350,- (egenbetaling + tilskud fra kommunen) som indbetales til vores konto den sidste hverdag i md. forud. (kontonr. fremgår af kontrakten). 
Tilskuddet fra kommunen sættes ind på betalers nem-konto sidste hverdag måneden forud. 

Der betales alle 12 mdr. da det er incl. feriepenge og pladsen kan derfor ikke opsiges pr. 1. juli eller 1. december med mindre barnet fylder 2,9 år den md. og får tilbudt en børnehaveplads.
Prisregulering varsles 1 mdr. før. Typisk ved årsskiftet i takt med kommunens regulering.
Ved manglende betaling kan vi opsige samarbejdet med 1 dags varsel.

Der ydes ikke hel eller delvis friplads. Der ydes dog søskende rabat efter kommunens gældende regler. 

Yderligere info omkring tilskud fra Sønderborg kommune kan hentes hos  Heidi Hjortnæs,  på pladsanvisningen. Tlf. nr. 88 72 52 65

Forsikring

Det anbefales at i har tegnet en fuldtids ansvars/ulykkes-forsikring til jeres barn, da det er den der skal dække, hvis barnet kommer til skade hos os. Kontakt evt. jeres forsikringsselskab og hør om jeres barn er medforsikret i jeres ansvars/ulykkes-forsikring.

Alt dette er med i prisen


Bleer og Plejeprodukter (selvfølgelig allergivenlige)

 • Zinksalve
 • Pudder
 • Solcreme
 • Vintercreme
 • Vådservietter
 • Skumvaskeklude
 • Spisesmække
 • Stofbleer
 • Håndklæder
 • Vaskeklude

Tandbørste (vi hjælper med tandbørstning ved behov)

Barnevogn m. godkendt sele, fluenet, regnslag og voksipose (hvis barnet sover ude)

Sovetelt, samt dyne og sengelinned (hvis barnet sover inde)

3-4 sunde varierede måltider om dagen

Div. udflugter og beskæftigelsesmaterialer

Forældrekaffe m.m. ved div. arrangementer ( sommerudflugt, bedsteforældredag, juletræsfest m.m. )

Jule- fødselsdags- og afskedsgaver

Ved behov, fysioterapi og talepædagog m.m. i nødvendigt omfang, via kommunen.

Vikarordning ved børnepassers sygdom. 

Hvis i hellere vil medbringe jeres egne bleer og cremer må i selvfølgelig gerne det. 

Får dit barn modermælkserstatning eller specialkost skal i selv medbringe dette, samt sutteflaske.


Og som en selvfølge masser af tryghed, omsorg, smil, sjov læring og udvikling.

Dette skal i medbringe

Et sæt skiftetøj fra inderst til yderst efter årstiden (kan ligge her i barnets egen garderobe plads)

Overtøj og fodtøj til alt slags vejr (da vi er ude i al slags vejr)

Sut 

Hjemmesko

Kosten i SnurreToppen

Kosten skal være sund og give energi og næring, så barnet kan udvikle sig. Gode kostvaner har betydning for trivsel og sundhed, og risikoen for fødevareallergi mindskes med den rigtige kost.
Kostvaner grundlægges i barndommen og da børnene får en stor del af deres måltider her hos os, er det naturligt at vi tager medansvar for de gode kostvaner.

Måltiderne skal være hyggelige og rare.

Børn er ikke født kræsne, det er noget vi voksne tillægger dem. Børn skal smage alt, også det vi voksne ikke bryder os om. Måske bryder de sig ikke om konsistensen eller smagen første gang de smager det, men det kan de måske tredje eller femte gang de får det tilbudt.
Børn ser hvad vi voksne spiser og gør som os!

Der tilbydes følgende måltider i SnurreToppen

Ca. 8.15 Morgenmad 

– brød, boller el. knækbrød m. ost, frugtpålæg el. marmelade (engaaaang imellem pålægschokolade). Hertil serveres vand.

Ca, 10.45 Frokost

– rugbrød, grovbrød el. pita m. f.eks. kødpålæg, æg, makrel, laks, torskerogn, kylling, frikadeller el. middagsrester, samt grøntsager. Hertil servers vand.

Ca. 14.15 Eftermiddagsmad

– brød, knækbrød el. boller, frisk frugt, frugtgrød el. yoghurt m. frugt. Hertil serveres vand.

De børn der kommer tidligt og de børn der går sent hjem får tilbudt en snack som mellemmåltid. F.eks. brød, ostestave el. frugt.
Ved arrengementer som fastelavn, jul, påske o.s.v. overholdes kostpolitikken ikke…..
*Hvis barnet får modermælkserstatning eller specialkost skal i selv medbringe dette.

Åbningstider

Vi er fleksible i forhold til åbningstiderne og aftaler for hvert enkelt barn.
Fortæl hvilke tider i har brug for og vi finder ud af om det kan lade sig gøre i.f.t. de andre børns tider og vores arbejdstid.

Ferie/lukkedage

Vi holder følgende ferie om året, hvor der ikke er nogen alternativ pasning. Vi bestræber os dog på at få det afpasset med jeres ferie og holder som reglen fri i skolernes ferier.

Her er ferieplanen for 2020/21 (begge dage inkl.)

20. dec. 2019 – 01. jan. 2020Juleferie
10. – 14. feb.Uge 7 (skolernes vinterferie)
06. – 08. april Påskeferie
22. majDagen efter Kr.himmelfartsdag
5. juni Lukkedag
13. – 31. juli Sommerferie (uge 29, 30, 31)
12. – 16. oktoberUge 42 (skolernes efterårsferie)
23. dec. – 4. jan. 2021Juleferie
15. feb. – 19. feb. 2021 Vinterferie
29. marts – 31. marts 2021Påskeferie
14. maj 2021Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
26. juli – 6. aug. 2021Sommerferie
(Uge 29, 30 og 31)

Ved sygdom

Bliver dit barn syg, kan vi ikke modtage det i SnurreToppen. Både af hensyn til de andre børn, men også fordi vi ikke kan give dit barn den fornødne ro og omsorg det har brug for. Dit barn skal være helt rask og feberfri inden det kan møde i SnurreToppen igen. Dog er det ikke feber der afgør om et barn er sygt, men lige så meget dets almene tilstand og barnet skal kunne følge en hverdag hos os. M.h.t. Smitsomme sygdomme hos børn forholder vi os som oftest til Sundhedsstyrelsensvejledning. 

Bliver en af os syg, er der faste vikarer tilknyttet (godkendt af Sdbg. kommune til at passe 5 børn), så i ikke skal finde hurtige alternativer om morgenen.

Vores vikarer er søde, vellidte og dygtige. Lillian er tidligere dagplejer, Lis er tidligere lærer og Trine er uddannet pædagog. De besøger os jævnligt og deltager i nogle af vores arrangementer, så de ikke er fremmed for børnene. Børnene er rigtig glade for deres besøg og helt trygge ved dem.

Læreplan

Dit barn vil i SnurreToppen opleve:

 • Trivsel
 • Udvikling
 • Respekt
 • Nærvær
 • Engagement
 • Venskab
 • Udeliv & natur


Vi arbejder for at dit barn tilegner sig følgende færdigheder:

 • Udvikling af selvhjulpethed
 • Være deltagende og lyttende
 • Have tryghed ved nye udfordringer
 • Forståelse for egne og andres følelser
 • Mulighed for at udfolde sig som en stærk og alsidig person

Vi arbejder ud fra en pædagogisk læreplan indeholdende følgene kompetencer;

Barnets sprog:

 • Sætte ord på følelser, tanker, oplevelser og handlinger
 • Blive god til at tale og fortælle
 • Bruge kropssprog

Krop og bevægelse:

 • Lære sin krop at kende
 • Spise sundt
 • Glæde ved bevægelse

Kulturelle udtryksformer og værdier:

 • Lære om traditioner og højtider
 • Tegne og male
 • Synge og lytte til musik
 • Lære om mønster, farver, figurer og former

Naturen, udeleg og sience:

 • Være god ved dyr og planter og kende forskel på dem
 • Kende årstiderne
 • Udeleg
 • Krible krable
 • Miljø

Barnets personlige udvikling:

 • Barnet lærer at vise og fortælle om sine følelser
 • Blive bedre til det barnet ikke er så god til og endnu bedre til det det er god til
 • Lære at bede om hjælp
 • Lære at vente på tur
 • Får selvtillid

Barnets sociale kompetencer:

 • Være sammen med andre børn og voksne
 • Dele legesager
 • Være en god ven
 • Vise omsorg
 • Give knus og kram

Børnene kan sprogvurderes når de er fyldt 2 år. Til dette anvendes sprogvurderingsskema fra TRAS – Tidlig Registrering Af Sprog.

Ligeledes kan børnenes sansemotoriske færdigheder vurderes ved hjælp af TrasMo skema – Tidlig registrering af sanse Motorik.

Dette gør vi med det formål at fremme tidlig, målrettet indsats, hvis nødvendigt.

Ledige pladser

Næste ledige pladser i Børnehuset

Maj 2021

Marts 2022

MEN…….. da livet er uforusigeligt, kan der dog hurtigt ske ændringer, eks. flytning, nyt job m.m. så tøv ikke med at spørge.

Venter i barn eller er på barsel og overvejer en plads her i Børnehuset SnurreToppen er i altid velkomne til at kontakte os for muligheder. Vi aftaler så nærmere omkring besøg, så i kan føle jer sikre på at det er det rigtige for jer, og at i har den rigtige mavefornemmelse.

I kan skrives op til en plads, men først når der er skrevet kontrakt er i sikre på den er jeres.

Kontrakten er gældende til den måned jeres barn fylder 2,9 år og i får tilbudt en børnehaveplads.

Ønsker i jeres barn skal blive længere (efter det er fyldt 2,9) og pladsen er ledig (sig til i god tid så vi ikke reserverer pladsen til anden side), kan dette lade sig gøre med en ny kontrakt.

Opsigelse

Opsigelsesvarslet for begge parter er løbende måned + 1 måned. Skal ske skriftligt og altid til den 1., så modparten har den senest den sidste hverdag i den forgående måned. Der kan ikke opsiges pr. 1. juli og 1. dec. da disse måneder er udbetaling af feriepenge. Med mindre barnet fylder 2,9 år den måned og får tilbudt en plads i børnehave.

Ovenstående træder i kraft når der er skrevet kontrakt.

Udebliver betaling, ophører pasningsaftalen, og regning på det skyldige beløb vil efter 2 rykkere, blive sendt til inkasso.

Hvis ikke andet er aftalt, regner vi med at jeres barn stopper i den md. barnet fylder 2 år og 9 mdr., da det er der det kommunale tilskud falder markant og jeres barn vil få tilbudt en børnehaveplads.

Hvordan i gør

Første møde

Ønsker i en ledig plads i Børnehuset SnurreToppen ringer i til os og aftaler et møde, hvor vi snakker om hverdagen hos os, om gensidige forventninger og om alle de praktiske ting.

Beslutningen

Når i har besluttet jer for en ledig plads skriver vi en ansøgning om tilskud til kommunen og en kontrakt. Barnet skal være skrevet op til en kommunal dagpleje- eller vuggestueplads på pladsanvisningen, eller allerede gå i en dagpleje/vuggestue (Kan gøres her)

Dette tilbud skal i takke nej til eller opsige den plads i har og meddele at i ønsker plads hos en privat børnepasser.

På dette link kan i se ansøgningsskemaet til kommunal tilskud

Kommunen udbetaler tilskuddet forud. 

Hvis i har yderligere spørgsmål hertil kan i rette henvendelse til kontaktperson for private børnepassere på pladsanvisningen:

Heidi Hjortnæs tlf. 88725265

eller mail; hhjr@sonderborg.dk

Kurser

 • Førstehjælp (opdateres efter gældende regler)
 • Observation af småbørn
 • Dagplejerens egenindsigt
 • Organisation og samarbejde
 • Sprog og kultur
 • Børns leg
 • Kostkursus
 • Samarbejde og kommunikation
 • Guitarspil og trommelege for voksne i børnemiljøer 0-5 år
 • Marte Meo
 • Pædagoiske læreplaner
 • DGI instruktørkursus i forældre/barn gymnastik
 • DGI instruktørkursus i puslingegymnastik
 • Almen fødevarehygiejne certifikat
 • Løfteteknik
 • Sprogkursus i dagplejen
 • De særligt sensitive børn
 • Sansemotorik
 • Børn og motoriske vanskeligheder
 • Børn & natur 1 & 2
 • Neuropædagogik
 • Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • Tegn til tale
 • Mindfull dagpleje kursus m. certifikat
 • Børneyogalærer uddannelsen
 • Helteyoga uddannelsen
 • Sanseintegration

Vi arbejder hver dag på at blive bedre og forny vores viden. Vi deltager på relevante kurser og foredrag. Dette vil primært foregå i aftentimerne og weekenderne, så det er til så lidt gene for jer og børnene som muligt.